Your country and preferred language.

Select your country Select language

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen.

Menu
Stäng

Välkommen till Bokbörsen

Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.

 • Öppet köp 21 dagar
 • Fakturabetalning
 • Inrikes enhetsfrakt 55 SEK
Sökträffar 1-30 av 117 Spara sökningen som en Bevakning  
Visa endast annonser

 • (Fästmansband) De årliga evangelier och epistlar med dertill hörande Collecter och Böner; Jemte de vanliga Kyrko-och Comunion-Böner, med de Förändringar och Tillägg ur Nya kyrko-handboken, hwilka af Kongl. Maj:t blifwit serskilt anbefalldra

  (Fästmansband) De årliga evangelier och epist...

  Inbunden bok. Uddewalla, A. Johnsons enka. 1834. 312 sidor.

  Gott skick. Inbunden i ett brunt dekorerat skinnband, ett s.k. "fästmansband". Pärmarna med rik gulddekor och texten "Två trogna läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Biblisk historia för söndags- och församlings-skolor. Jemte en kort öfversigt af kyrkohistorien och en geografisk öfversigt af Palestina samt flera illustrationer och två kartor

  Biblisk historia för söndags- och församlings...

  Inbunden bok. Engberg & Holmbergs Förlag, Chicago. 1884. 104 sidor.

  Hyggligt skick. Inbunden i förlagets skinnryggband med tryckta pärmpapper. Pärmarna smutsade och nötta. Försättsbladet med violett läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Biblisk historia, sammandragen och omarbetad mest efter Hübner samt med frågor utgifwen

  Biblisk historia, sammandragen och omarbetad...

  Inbunden bok. P. A. Norstedt & Söners förlag. Trettioåttonde uppl. 1863. 96 sidor.

  Hyggligt skick. Inbunden i ett enkelt samtida skinnryggband. Pärmarna ojämnt blekta. Inlagan med en del blyertsunderstrykningar. läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Kristnandet i Sverige: Gamla källor och nya perspektiv

  Kristnandet i Sverige: Gamla källor och nya p...

  Inbunden bok. Lunneböcker. 1996. 512 sidor.

  Gott skick. Skyddsomslag i gott skick. Inbunden i förlagets klotband med skyddsomslag. Namnetikett på frampärmens insida. Några marginalanteckningar i blye läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Islamlexikonet

  Islamlexikonet

  Inbunden bok. Bokförlaget Forum. 1994. 260 sidor.

  Mer om utgåvan

  Nära nyskick. Skyddsomslag i nära nyskick. Inbunden i förlagets pappband med skyddsomslag. Exlibrisstämpel på försättsbladet.

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • M. Christian Scrivers ... Guds barnas herlighet och salighet, then the, fram för the otrogna werldenes barn, såsom en besynnerlig förmon, i lefwernet, lidandet och dödenom, hafwa genom Guds nåd at åtniuta; af the ordenteliga och i Guds : församling brukeliga sön- och högtidsdagars evangelier för thetta i offentelig församling i Magdeburgs gamla stad af honom förklarad, men nu, med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio til trycket befordrad af Reinero Broocman ... : sedan then blifwit på thet swenska tungomålet öfwersatt af Christophorus Moræus ...

  M. Christian Scrivers ... Guds barnas herligh...

  Inbunden bok. Norrköping, Carl Friedrich Broocman. 1731.

  Gott skick. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med upphöjda bind. Titelbladet renoverat, ca hälften består av nyare papper m läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Civilisationens förnyelse

  Civilisationens förnyelse

  Häftad bok. Baháíförlaget AB. Andra reviderade uppl. 1997. 102 sidor.

  Mycket gott skick.

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Religion och livet

  Religion och livet

  Häftad bok. Liber. Första uppl. 2007. 224 sidor.

  Mer om utgåvan

  Nära nyskick.

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Religion och sånt

  Religion och sånt

  Häftad bok. Liber. Tredje uppl. 2009. 224 sidor.

  Mer om utgåvan

  Nära nyskick.

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Nordisk hedendom: Tro och sed i förkristen tid

  Nordisk hedendom: Tro och sed i förkristen ti...

  Inbunden bok. Akademiförlaget-Gumperts. Första uppl. 1961. 208 sidor.

  Mycket gott skick. Skyddsomslag i mycket gott skick. Inbunden i förlagets klotband med skyddsomslag. Skyddsomslaget med liten skada i bakre falsen vid ryggens kapitäl. läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Catechetiska föreläsningar, i afsigt uppå en biblisk och practisk cateches, eller lärobok i christendoms kunskapen; hållne på kongl. lärosätet i Skara, öfwer d. Lutheri lilla cateches, tillika med ärkebisk. d. Swebilii förklaring, efter : begäran widare utförde, och til trycket lemnade; jämte et företal, om rätta sättet at drifwa catechismi lära, til then förfallna christendomes uphjelpande, och befordran af en werkelig gudsfruktan och förbättrade seder; utförliga anmärkningar : til bibel-forskares tjänst; samt twänne register: 1) öfwer the förnämsta bewis-ställen utur then hel. skrift, til hwilkas förklaring gifwes anledning, och 2) öfwer the förnämsta afhandlade ämnen. Förre-senare delen

  Catechetiska föreläsningar, i afsigt uppå en...

  Inbunden bok. Johan Edman.

  Gott skick. 1779-1780. LXVIII,(12),912,(6)+913-1352,(85) sidor. Inbundna i två samtida halvfranska band med upphöjda bind och guld läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Böne-bok, innehållande: morgon- och afton-böner, samt gudeliga tankar och utwalda tänkespråk; jämte sju omarbetade psalmer ur wår gamla psalmbok

  Böne-bok, innehållande: morgon- och afton-bön...

  Inbunden bok. Norrköping, Ad. Fr. Raams Enka. Sjätte uppl. 1819. 112 sidor.

  Mycket gott skick. Inbunden i ett utsökt samtida mörkbrunt marmorerat skinnband. Pärmarna med en guldbård. Ryggen blekt. Inlagan är de läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Swea rikes ecclesiastiqve werk, i alphabetisk ordning sammandragit utur lag och förordningar, privilegier och resolutioner, samt andra handlingar. Förra och senare delen

  Swea rikes ecclesiastiqve werk, i alphabetisk...

  Inbunden bok. Örebro, Joh. Lindh.

  Mycket gott skick. 1781-1782. (6),754+(3),758-1286 sidor. Inbunden i två samtida halvfranska band med upphöjda bind. Namnteckning daterad läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Guds werck och hwila. Ur: Doct. Haqvini Spegels, Swea rikes archi-biskops, etc. Åtskilliga poëtiska skriffter: bestående vti Guds werck och hwila, thet öpna, tilslutna, och återwundna paradiset, jämte Salomons wishet och härlighet, tilförne särskilt vtgångna: nu åter, effter mångas åstundan, här sammanfogade med thesz emblematibus Lincopiensibus, och horologio regio, hwilka förr icke warit tryckte, samt några rim wid högstsalig konung Carl then XItes biläger, och thes med Danmarck slutne frid. Hwartil, såsom ett företal, auctoris vtförliga lefwernes beskrifning är författad.

  Guds werck och hwila. Ur: Doct. Haqvini Spege...

  Häftad bok. Norrköping: Carl Fredric Broocman. 1745.

  Hyggligt skick. (26),298,(10),5-160,(6),34,(4),42 sidor. Saknar två blad i "Thet tilslutna paradiset. Tagen ur band, ryggen kraftigt ko läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Institutiones theologiae practicae, in praelectionibus publicis breviter propositae, et deinde eo modo, easque ob caussas elaboratae et auctae, quae in praefatione indicantur. Una cum dissertatione praeliminari, de veritate ac divinitate scripturae : sacrae & religionis christianae, adversus objectiones hostium christianismi immota; et duplici indice, I. rerum, ac II. manuducente ad meditationes practicas, vel, si placet, homileticas, ex pericopis evangelicis et epistolicis, ad ductum : hujus operis instituendas

  Institutiones theologiae practicae, in prael...

  Inbunden bok. Pet. Hesselbergii. 1768.

  Gott skick. XX,1010 sidor. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med upphöjda bind. Ryggen något nött. Samtida namnteckning (Ahlborg) på titelbladet. läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Valda berättelser utur den Heliga skrift.

  Valda berättelser utur den Heliga skrift.

  Inbunden bok. L. J. Hjerta. 1849.

  Gott skick. VIII,(2), 170 sidor. 93 planscher. Enligt Libris ska det vara 40 planschblad, men enligt en annan källa 97. I vilket fa läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Manuale Hebraicum Et Chaldaicum : Quo Significata Omnium Vocum, Tam Primarum, Quam derivatarum, quotquot in Sacris Bibliis, Hebræâ & partim Chaldæâ linguâ scriptis, extant, Solide [et] Succincte explicantur

  Manuale Hebraicum Et Chaldaicum : Quo Signifi...

  Inbunden bok. Basilae, Ludovicum Köning. 1619.

  Hyggligt skick. (12),383 sidor. Inbunden i ett nött samtida pergamentband. Bakpärmen något bucklig samt äldre insektsskada invid fal läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Brukspatron Adamsson eller Hwar bor du?

  Brukspatron Adamsson eller Hwar bor du?

  Inbunden bok. Första uppl. 1863. 167 sidor.

  Hyggligt skick. Inbunden i ett skadat samtida halvfranska band. Falsarna skadade. Namnteckning samt tillskrift på försättsbladet. Ova läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Institutiones Historiae Christianae Antiquioris

  Institutiones Historiae Christianae Antiquior...

  Inbunden bok. Helmstadii: Christian Frid. Weygand. 1737.

  Gott skick. (16),840 sidor. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med upphöjda bind. Ryggslutet skadat med en bit borta. Främre läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Ecclesiastike samlingar 1-3

  Ecclesiastike samlingar 1-3

  Inbunden bok. Strängnäs, A. J. Segerstedt.

  Hyggligt skick. 1806-1813. (16),144+(6),130+(4),120 sidor. Komplett. Inbunden i ett samtida marmorerat pappband. Frampärmen med en män läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Epitome theologiæ christianæ. Futuris doctoribus religionis scripsit. Secundum editionem alteram passim auctam

  Epitome theologiæ christianæ. Futuris doctori...

  Inbunden bok. Aboae, Sumtu typisque Frenckellianis. Andra uppl. 1794. 304 sidor.

  Mycket gott skick. Inbunden i ett samtida halvfranskt band med upphöjda bind. Boken är interfolierad med blanka blad för kommentarer och läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Om Himlen och Dess Under och om Helvetet Enligt Vad Jag Hört och Sett

  Om Himlen och Dess Under och om Helvetet Enli...

  Inbunden bok. Proprius förlag. 1986. 633 sidor.

  Mer om utgåvan

  Mycket gott skick. Skyddsomslag i mycket gott skick. Inbunden i förlagets röda konstskinnband med skyddsomslag. läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Änglavisheten om den gudomliga kärleken och den gudomliga visheten

  Änglavisheten om den gudomliga kärleken och d...

  Häftad bok. Nykyrkliga bokförlaget. Andra reviderade uppl. 1926. 336 sidor.

  Mycket gott skick. Ouppskuren. Omslagen med några småfläckar samt mindre revor i omslagens kanter. läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Invärtes meningen af profeterna och psalmerna i hufvuddrag, med tillägg: Ordets historiska saker. Ett i handskrift efterlämnadt verk af Emanuel Swedenborg

  Invärtes meningen af profeterna och psalmerna...

  Häftad bok. Nykyrkliga bokförlaget. Första uppl. 1909. 156 sidor.

  Gott skick. Främre omslaget missfärgat, i övrigt mycket gott skick. Ouppskuren. läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Uppenbarelseboken afslöjad, i hvilken de hemligheter aftäckas som där äro förutsagda och hittills legat förborgade. I-II samt sakregister

  Uppenbarelseboken afslöjad, i hvilken de heml...

  Häftad bok. Nykyrkliga bokförlaget.

  Mycket gott skick. 1916-1919. 529+514+111 sidor. Registerbandet med liten skada vid ryggslutet. Ouppskurna. läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Gränszon : Swedenborgessäer

  Gränszon : Swedenborgessäer

  Pocketbok. Poetria. Första uppl. 2017. 534 sidor.

  Mer om utgåvan

  Gott skick. Ryggen med läsränder.

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Uppenbarelse-boken till dess andeliga mening, efter "Apocalypsis revelata" och "Apocalypsis explicata"

  Uppenbarelse-boken till dess andeliga mening,...

  Häftad bok. Christianstad, Herman Lang. 1859. 386 sidor.

  Mycket gott skick. Häftad i förlagets tryckta gröna omslag. Ryggen lätt blekt. Ouppskuren. läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Andeliga sånger

  Andeliga sånger

  Inbunden bok. Fosterlands-stiftelsens förlags-expedition. 1885. 174 sidor.

  Hyggligt skick. Inbunden i förlagets hårt nötta blå dekorerade klotband. Ryggen kraftigt skadad med lång reva i bakre falsen. Inlag läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • På hedningarnes väg. Bilder från svenska missionsförbundets missionsfält

  På hedningarnes väg. Bilder från svenska mis...

  Inbunden bok. J.A. Lindblads förlag. 1898. 600 sidor.

  Gott skick. Inbunden i förlagets dekorerade klotband. Pärmdekoren utförd av Jenny Nyström. Illustrerad. Ryggen med läsveck, ann läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish
 • Biblisk qwinno-spegel, det är: alla i den heliga skrift för något särdeles bekanta och märkwärdiga qwinnors exempel; det ädla och dygdälskande swenska qwinnokönet til wälment tienst, såsom en odygds warning samt sann gudsfruktans och dygds upmuntring, i enfaldiga och otwungna swenska rim förestäld. Andra delen, som framwisar qwinnorna i nya testamentet. Med hans kongl. maj:ts allernådigste privilegio

  Biblisk qwinno-spegel, det är: alla i den hel...

  Inbunden bok. Stockholm, Lorentz Ludwig Grefing. 1750.

  Gott skick. (20),596,(32) sidor. Inbunden i ett halvfranskt band från 1800-talets mitt.Pärmarna nötta. De första tre bladen skad läs mer

  Säljare: Antikvariat Drotten Wisby AB (företag)

  Inrikes enhetsfrakt Sverige: 55 SEK Swish