Your country and preferred language.

Select your country Select language

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen.

Menu
Sökalternativ
Stäng

Välkommen till Bokbörsen

Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.

  • Öppet köp 21 dagar
  • Betalning mot faktura
  • Inrikes enhetsfrakt 62 kr oavsett vikt och antal artiklar från samma säljare och i samma kundvagn.
Holmapersonal Minns. Minnen från en epok i Höörs historia som upphörde 1997

Holmapersonal Minns. Minnen från en epok i Höörs historia som upphörde 1997

Häftad bok Lunds stifts vård och diakoniförbund. 2010. 81 sidor.

Mycket gott skick. Rikligt foto illustrerad. Första alkoholistlagen tillkom 1912 (1913:102) men trädde i kraft först 1916. I samband med den infördes även kommunala nykterhetsnämnder vilka från 1938 assisterades av statliga länsnykterhetsnämnder. Alkoholistlagen ersattes av en ny 1931 vilken sedermera ersattes 1955 av 1954 års nykterhetslag. 1974 beslutade Socialstyrelsen att alkoholism skulle räknas som en sjukdom vilket gav vårdtagarna rätt till sjukpenning. 1980 års Socialtjänstlag (1980:620, idag ersatt av 2001:453) tillsammans med 1980 års LVM (Lag om vård av missbrukar i vissa fall) ersatte den äldre lagen och i samband med detta upphörde även både de kommunala och statliga nykterhetsnämnderna. 1980 års LVM ersattes 1989 av en lag med samma namn (1989:870). Denna lag gav något utvidgade möjligheter till ingripande. 1990 tillkom även LVU, lag om vård av unga. Staten var från 1930-talet och fram till 1983 huvudman för alkoholistvården i Sverige då ansvaret överfördes till kommuner och landsting. 1994 återgick ansvaret till staten genom Statens Institutionsstyrelse (SIS). Till viss del hade återgången till staten att göra med det ökade antalet LVU-placeringar vilka krävde en annan vårdform än den mer traditionella missbruksvården. SIS har även ansvarar också för påföljden LSU, lag om sluten ungdomsvård. Tvångsvård av missbrukare beslutas av länsrätten efter utredning av den kommunala socialtjänsten. I tillägg till de statliga institutionerna finns en mängd privata vilka drivs av föreningar, stiftelser eller privatpersoner. Lunds stifts prästers nykterhets- och diakoniförbund Redan innan alkoholistlagen kom till fanns ett stort behov av vårdplatser för alkoholmissbrukare. Vårdhemmen drevs till en början av andra aktörer än staten. Lunds stifts prästers nykterhetsförbund bildades 9/9 1907. Grundarna såg att behovet av alkoholistvård var stor och 1/7 1914 skrevs ett 10-årigt kontrakt på Rönneholms slott för inrättandet av ett vårdhem där. I samband med att Rönneholmshemmet grundades bytte föreningen namn till Lunds stifts prästers nykterhets- och diakoniförbund u p a. Redan 1918 såldes Rönneholms slott av friherre Gustaf Coyet till ett jordbrukskonsortium. Samma år hade Medicinalstyrelsen beviljat en ansökan från förbundet om att även få vårda epileptiker på Rönneholmshemmet. Förbundet lämnade Rönneholm mot 15.000 kr i vederlag och inköpte istället en fastighet i Fogdaröds by vilken fram till dess använts för att vårda sinnesslöa barn.

Inrikes enhetsfrakt Sverige: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen