Your country and preferred language.

Select your country Select language

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen.

Menu
Sökalternativ
Stäng

Välkommen till Sveriges största bokhandel

Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren.

  • Handla mot faktura och öppet köp i 21 dagar
  • Oavsett vikt och antal artiklar handlar du till enhetsfrakt från samma säljare i samma kundvagn

Ordlista

Anfang Stor, ofta utsmyckad, begynnelsebokstav.

Ark (sheet; falsat bokark: signature) Se Bokens anatomi

Bakförsätts (rear end paper) Se Försätts

Bind (cord) Vid mer hantverksmässigt bokbinderiarbete förstärks ofta bokblocket med tvärgående bindgarn som fälls in i sågade skåror i bokblockets rygg. Se även Upphöjda bind och Äkta bind.

Blindtryck, Blindpressning (blind-stamping) Präglad pärmdekor utan färgning eller förgyllning.

Brunfläckad (foxed) Se Lagerfläckad

Eftersätts (rear end paper) Se Försätts

Exlibris (bookplate) Bokägarmärke, vanligtvis inklistrad etikett på främre pärmens insida.

Faksimilupplaga (facsimile edition) Senare utgåva, numera ofta fotoreproducerad, av en äldre upplaga där man eftersträvat likhet med originalet.

Fals Se Bokens anatomi

Flygblad (flyleaf) Se Friblad

Fot (tail, foot) Nedre delen av bokrygg, skyddsomslag eller boksida. Se även Bokens anatomi

Fotsnitt (lower edge) Se Bokens anatomi

Fraktur (gothic type) Ibland även "gotisk stil". Samlingsbeteckning på typsnitt som avviker från de numera gängse antikvorna genom sin "sönderbrutna" karaktär. Fraktur var länge den vanligaste tryckstilen i Central- och Nordeuropa. I Sverige dominerade frakturen till mitten av 1800-talet, och förekom sporadiskt ännu i början av 1900-talet.

Framförsätts (front end paper) Se Försätts

Framsnitt (fore-edge) Se Bokens anatomi

Friblad, Flygblad (flyleaf) Blad utan tryck i början och slutet av boken. Se även Bokens anatomi

Förstaupplaga, Originalupplaga (first edition) Den första tryckningen av den första utgåvan av en bok. Förstaupplagor av skönlitterära verk är ett etablerat samlarområde, och det är främst i det sammanhanget begreppet används. Eftersom det har saknats standard i förlagsvärlden för hur uppgifter om upplagor, utgåvor, omtryck etc. ska anges i böcker är det ibland svårt att säkert avgöra om en bok verkligen är en förstaupplaga. Se även Tusende

Försätts, Försättsblad (end paper) De båda ark i dubbelt sidformat (framförsätts resp. bakförsätts eller eftersätts) som förenar inlagan med pärmen i en inbunden bok. Den ena halvan av de båda försätts, spegeln, limmas direkt mot pärmens insidor. Den andra halvan kommer på så vis att bli det första resp. sista fribladet i boken. Se även Bokens anatomi

Guldsnitt (gilt edges) Förgyllning av toppsnittet ("övre guldsnitt") eller alla tre snitten ("helt guldsnitt").

Hundörad (dog-eared) Om, vanligtvis häftad, bok med vikta eller böjda hörn.

Huvud (head) Övre delen av bokrygg, skyddsomslag eller boksida. Se även Bokens anatomi

Inkunabel (incunable) Bok tryckt före år 1501.

Inlaga (content, book block) En inbunden bok består av pärmar och inlaga, dvs. det som finns mellan pärmarna. Se även Bokens anatomi

Inre fals (hinge) Se Bokens anatomi

ISBN-nummer Se ISBN, årtal, format

Kapitälband, Kapitäl (headband) Smalt färgat tygband som dekorerar inlagan i en inbunden bok vid rygghuvudet. Se även Bokens anatomi

Kassett (slipcase) Ibland levereras förlagsnya böcker i en specialtillverkad papplåda, vanligtvis med öppen ryggsida.

Lagerfläckad, Brunfläckad (foxed) Bruna fläckar i papperet som uppkommer genom en kemisk process i papperet. Vanligt förekommande i böcker från 1800-talet.

Marmorerad (marbled) Om bok vars snitt, försätts eller pappersöverdrag färgats i mönster som efterliknar ådringen hos marmor.

Marokäng (marocco) Ett slags bokbindarskinn av hög kvalitet.

Medbundet omslag Ibland binds det främre omslaget, mera sällan även det bakre, från den häftade upplagan med i den inbundna upplagan, och hamnar då närmast efter försätts.

Nagg (chip) Liten kantskada med materialförlust, vanligtvis i skyddsomslag eller häftesomslag, men ibland även vid rygghuvud eller ryggfot i inbundna böcker.

Originalupplaga (first edition) Se Förstaupplaga

Paginering (paging)Sidnumrering

Pergament (parchment) Tunt skinn som ibland används som pärmöverdrag. Veläng (vellum) är en särskilt tunn kvalitet som tillverkas av kalvskinn.

Proveniens (provenance) Ägarhistorik, helst dokumenterad.

Pärm (cover, binding) Se Bokens anatomi

Ryggfält (panel) Avgränsat område av bokrygg, vanligtvis mellan två upphöjda bind. Se även Bokens anatomi

Skyddsomslag (dust jacket, dj, sleeve) Förlagsbundna böcker förses ofta med ett dekorerat löst pappersomslag. När skyddomslag saknas kan det ibland vara svårt att avgöra om det förkommit eller om boken saknade omslag även som förlagsny.

Smutstitel, Smutstitelblad (bastard title) Bladet framför titelbladet, ofta med bokens titel i mindre typstorlek. Se även Bokens anatomi

Snitt (edge)  Se Bokens anatomi

Spegel (paste down)  Se Försätts

Titelblad (title page) På titelbladets framsida återfinns vanligtvis bokens titel, författarens och andra medarbetares namn och förlagets namn. På baksidan ofta mer detaljerad bibliografisk information som tryckort, tryckår, ©-år, ISBN m.m. Se även Bokens anatomi

Toppsnitt (top edge) Se Bokens anatomi

Tryckår (date of printing) Se ISBN, årtal, format

Tusenden (thousands)  "Tredje till femte tusendet" och liknande, särskilt i böcker tryckta under 1900-talet, indikerar en senare tryckning. Se även Förstaupplaga

Upphöjda bind(raised bands, false bands) Utsmyckning i form av tvärgående upphöjningar på bokryggen. Jfr. Äkta bind. Se även Bokens anatomi

Upplaga (edition) Numera vanligtvis: Alla exemplar av en titel som innehåller samma oförändrade text. Ibland (särskilt i bibliofila sammanhang): Alla exemplar av en titel som tryckts i en och samma tryckning. Se även Tusenden

Utgivningsår Se ISBN, årtal, format

Volym (volume) Fysisk bok bestående av ett bokblock med pärmar eller omslag. Kan innehålla flera sambundna "delar" eller "band".

Yttre fals (joint) Se Bokens anatomi

Äkta bind (flexible sewing) Bindning med äkta bind är en gammal teknik där bokblocket häftas med utanpåliggande bind, och pärmöverdraget gnids ner mellan binden och limmas direkt mot bokblockets rygg. Binden kommer därmed att synas som tvärgående upphöjningar , "äkta bind", på bokryggen. Tekniken hör uteslutande hemma i det hantverksmässiga bokbinderiet, och är även där numera sällsynt.