Your country and preferred language.

Select your country Select language

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen.

Menu
Sökalternativ
Stäng

Välkommen till Sveriges största bokhandel

Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren.

  • Handla mot faktura och öppet köp i 21 dagar
  • Oavsett vikt och antal artiklar handlar du till enhetsfrakt från samma säljare i samma kundvagn

Bokbörsens köpvillkor

2021-05-06

Inledning

Bokbörsen AB med organisationsnummer 556811-6601 ("Bokbörsen" eller "vi" nedan) driver på sina webbplatser www.bokborsen.se och www.bokborsen.com under varumärket "Bokbörsen" en annonsmarknad för böcker och andra trycksaker, brev, handskrifter, fonogram och kinematografiska filmer, där privatpersoner och företag kan delta som kund ("kunden" eller "du" nedan) och/eller säljare. Bokbörsen tillhandahåller på webbplatserna annonsutrymme och olika redskap för att möjliggöra och underlätta köp och försäljning, men är inte part i de transaktioner som initieras där, och har inget ansvar för de varor som bjuds ut till försäljning. Köpavtalen ingås direkt mellan kund och säljare.

Detta dokument reglerar tillsammans med dokumentet "Integritetsspolicy" villkoren för ditt användande av tjänsterna på Bokbörsens webbplatser. Du godkänner villkoren genom att slutföra en beställning på någon av våra webbplatser.

Bokbörsen har rätt att tillfälligt eller permanent stänga av kunder som vi anser inte följer villkoren i detta avtal från tjänster på våra webbplatser.

Bokbörsen har rätt att ändra villkoren i detta avtal utan förvarning, men för en enskild beställning fortsätter alltid villkoren att gälla så som de förelåg när kunden slutförde beställningen.

 

Säljaren och säljarens annonser

För att kunna annonsera och ta emot beställningar på Bokbörsen måste företag och privatpersoner registrera sig som säljare. Registreringsproceduren innefattar bl.a. att den presumtiva säljaren godkänner reglerna i dokumentet "Bokbörsens användarvillkor för säljare". Svenska säljares uppgifter inhämtas alltid från folkbokföring eller firmaregister med hjälp av person- eller organisationsnummer.

Säljaren ansvarar ensam för text- och bildinnehållet i sina annonser.

Endast fysiska föremål som kan hänföras till någon av kategorierna "böcker, trycksaker och handskrifter", "fonogram" och "kinematografiska filmer" får annonseras på Bokbörsen.

Om fler än ett föremål saluförs i en och samma annons avser priset i annonsen det sammanlagda priset för de annonserade föremålen. De annonserade föremålen kan inte beställas styckvis.

Annonsering och försäljning ska följa svensk lag. Det innebär bland annat att material som gör intrång i tredje mans upphovsrätt eller annan immateriell rättighet inte får annonseras, liksom inte heller material som innehåller hets mot folkgrupp, barnpornografi eller olaga våldsskildring, eller som uppmanar till brott. Säljaren ska äga, och ha rätt att sälja, utannonserade varor.

Annonser får inte innehålla text eller bild som kan uppfattas som stötande, eller som på annat sätt kan skada Bokbörsens anseende. Vår policy angående erotika och pornografi är restriktiv. Explicit pornografiska bilder och explicit pornografiska texter får inte förekomma i annonserna. Vår policy angående material som propagerar för våldsbejakande eller rasistiska idéer är likaså restriktiv.

Innehållet i annonser ska vara korrekt och relevant, och tillräckligt för att utgöra grund för rationella köpbeslut.

Det är inte tillåtet att i annonser göra reklam för företag och verksamheter av något slag, och inte heller att lägga in länkar eller referenser till webbplatser och e-postadresser.

 

Din beställning

För att beställa annonserade varor måste du använda dig av vår beställningsfunktion (kundvagn etc.). Om du beställer från flera olika säljare delas beställningen in i "ordrar" till respektive säljare redan i kundvagnen. När du slutfört beställningskedjan blir ordrarna tillgängliga för vidare hantering i respektive säljares gränssnitt på Bokbörsen, och säljarna aviseras via e-post.

I beställningskedjan väljer du att handla som inloggad kund med konto, eller i snabbkassan. Oavsett vilket val du gör ansvarar du för att de uppgifter du lämnar är korrekta. Om du registrerar ett konto ansvarar du för att hemlighålla dina inloggningsuppgifter så att obehöriga inte får tillgång till ditt konto.

I och med att du slutför beställningskedjan godkänner du detta avtal. Köpavtalet mellan dig och säljaren ingås däremot först när säljaren bekräftar din order (se nedan i stycket "Säljarens orderhantering").

Observera också att beställningskedjan inte innefattar något steg för betalning. Du betalar först när säljaren bekräftat beställningen (se nedan i styckena "Säljarens orderhantering", "Betalsätt: Inrikes faktura" och "Betalsätt: Förskott").

 

Sidorna Mitt köp och Mina köp

När du fullföljt beställningskedjan får du fortlöpande tillgång till information om beställningen och den vidare orderhanteringen på sidan "Mitt köp". En avisering med länk till sidan skickas med e-post.

Om du är kund med konto kan du även följa orderhanteringen på orderns egen sida under "Mina köp" i ditt gränssnitt efter inloggning. Här kan du också fritt annullera artiklar från ordern fram till det ögonblick då säljaren bekräftar ordern, och det är här du längre fram i orderhanteringen kan registrera eventuella ångringar och utebliven leverans (se styckena "Ångerrätt och reklamation" och "Utebliven leverans" nedan).

Om du saknar konto, men vill annullera eller ångra artiklar i en befintlig order, eller registrera en utebliven leverans, kan du skapa kontot i efterhand.

 

Säljarens orderhantering

Kundernas beställningar visas i säljarens gränssnitt efter inloggning på Bokbörsen som "ordrar". En "order" omfattar de artiklar en och samma kund vid ett och samma tillfälle, dvs. i en och samma kundvagn, beställer från en och samma säljare. Nyinkomna ordrar är anonyma, dvs. kundens uppgifter visas inte.

För att komma vidare i orderhanteringen måste säljaren "bekräfta" den nyinkomna ordern i sitt gränssnitt på Bokbörsen. Nyinkomna ordrar som inte bekräftats av säljaren annulleras automatiskt natten till den fjärde vardagen efter dagen då kunden beställde, varvid kunden underrättas av Bokbörsen.

I och med att säljaren bekräftar din order sker följande:

1) Orderns omfattning fastställs. Detta sker i praktiken genom att säljaren före bekräftelsen i sitt gränssnitt på Bokbörsen annullerar artiklar i ordern som inte kan levereras. På motsvarande sätt kan du i ditt gränssnitt efter inloggning fritt annullera artiklar i ordern fram till den tidpunkt då säljaren bekräftat ordern.

2) Ett bindande köpavtal mellan dig och säljaren ingås. Köpavtalet bestäms av den bekräftade ordern, relevanta delar av detta avtal, och relevanta delar av dokumentet "Bokbörsens användarvillkor för säljare".

3) Betalsättet fastställs. De betalsätt som förekommer på Bokbörsen är "Inrikes faktura" och "Förskott". Under rubrikerna "Inrikes faktura" och "Förskott" nedan preciseras under vilka förutsättningar respektive betalsätt kan komma ifråga, och beskrivs den vidare hanteringen.

4) En betalningsanmodan, antingen en faktura eller en anmodan om förskottsbetalning, beroende på valt betalsätt, aviseras via e-post till dig.

 

Betalsätt: Inrikes faktura

När du som svensk kund beställer från en svensk säljare till din egen svenska leveransadress är faktura det förvalda och tvingande betalsättet under förutsättning att samtliga följande villkor är uppfyllda:

1) Du har uppgivit svenskt personnummer eller svenskt organisationsnummer, så att Bokbörsen har kunnat hämta leveransadressen från folkbokföring eller företagsregister.

2) Du förekommer inte som gäldenär i några pågående inkassoärenden, eller fler än fyra påminnelseärenden, registrerade hos inkassobolag som Bokbörsen samarbetar med gällande fakturor skapade på Bokbörsen.

3) Du är inte markerad som "förskottskund" av Bokbörsen. Detta kan göras manuellt av Bokbörsens administratör, eller automatiskt efter anmärkningskontroll med negativt resultat. Sådan anmärkningskontroll görs automatiskt om du sammantaget har mer än 2000 SEK i utestående fordringar från säljare på Bokbörsen.

4) Det sammanlagda ordervärdet inkl. frakt överstiger inte 1000 kr.

5) Summan av utestående fordringar under innevarande 30-dagarsperiod överstiger inte 5 000 kr.

I och med att säljaren bekräftar ordern skapas fakturan automatiskt, och aviseras via e-post till dig. Säljaren får därmed tillgång till dina leveransuppgifter. Fakturan förfaller 21 dagar efter fakturering. Du betalar direkt till säljarens eget förvalda bankgiro-, plusgiro- eller bankkonto.

Om säljaren inte fått betalt 24 dagar efter fakturering kan säljaren med ett klick i ordern i sitt gränssnitt på Bokbörsen aktivera gratistjänsten "Påminnelse och inkasso", och därmed överlåta den vidare hanteringen av sin fordran på Capitum AB (organisationsnummer 556969-0208; "Capitum" nedan). Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen med referensränta + 8% och påminnelseavgift debiteras med 60 kr. Påminnelse- och inkassokrav från Capitum betalas alltid till dem, inte till säljaren.

 

Betalsätt: Förskott

Internationella ordrar till eller från andra länder än Sverige, liksom inrikes ordrar som inte uppfyller båda villkoren 2 och 3 ovan, betalas alltid i förskott.

I fall då villkoren 2 och 3 ovan är uppfyllda, men inte båda villkoren 1 och 4, kan säljaren frivilligt välja betalsätt Förskott eller Inrikes faktura.

När betalsättet är Förskott får du tillgång till säljarens betalalternativ i och med att säljaren bekräftar ordern. Om leveransadressen ligger i Sverige kan du alltid betala förskottet direkt till säljarens Bankgiro, Plusgiro eller bankkonto. Säljaren kan därutöver frivilligt erbjuda betalning med kontokort eller via PayPal. Internationella ordrar betalas med kontokort eller via PayPal. Säljaren får tillgång till din leveransadress först när du betalat.

Om du inte betalar förskottet kan säljaren tidigast fem vardagar efter orderbekräftelsen annullera ordern i sin helhet. Om säljaren varken bekräftat mottagen betalning eller annullerat ordern 21 dagar efter bekräftelsen, annulleras ordern automatiskt.

 

Frakt och internationell försäljning

Säljaren ska expediera ordern senast två vardagar efter fakturering eller mottagen förskottsbetalning. Försändelsens innehåll ska exakt motsvara vad som ingår i den bekräftade ordern, dvs. inga av de artiklar som specificeras i ordern får saknas, och inga föremål därutöver får läggas till.

På varje order påförs, utöver summan av de ingående artiklarnas annonserade priser, en fraktavgift.

För inrikes ordrar, oavsett antalet artiklar i ordern, och oavsett försändelsens vikt och mått, är fraktavgiften en inrikes enhetsfrakt, som fastställs av Bokbörsen, och som påförs automatiskt.

Frakten på ordrar till eller från andra länder än Sverige består av två delar, en "grundfrakt" som påförs automatiskt på samma sätt som den inrikes enhetsfrakten, och en "tilläggsfrakt" som säljaren fritt kan påföra när säljaren bekräftar ordern för att kompensera för extra fraktkostnader för stora och tunga försändelser. Summan av grundfrakten och tilläggsfrakten får inte överstiga den verkliga kostnaden för frakten som säljaren betalar till speditören. Avgifter därutöver för administration, emballage etc. är inte tillåtna.

Säljaren kan i sitt gränssnitt välja att inte ta emot beställningar från utlandet. Kunder med leveransadress i annat land än säljarens kommer då inte att kunna beställa av säljaren.

 

Ångerrätt och reklamation

Alla köpavtal som ingåtts på Bokbörsens webbplats omfattas av Bokbörsens särskilda ångerrätt "öppet köp 21 dagar", oavsett vilket lagstadgat köpskydd och ångerrätt som i övrigt föreligger.

För att initiera ett utnyttjande av den särskilda ångerrätten gällande en viss order, i dess helhet eller delvis, registrerar kunden en ångring m.h.a. funktionen "Ångra köp" i ordern i sitt ordergränssnitt på Bokbörsen, där det framgår exakt vilka artiklar (en eller flera) i ordern som returneras. Kunden ska därefter posta returförsändelsen inom två dagar. Ångrad artikel ska returneras i samma skick som den hade när du mottog den.

Funktionen "Ångra köp" är aktiv i 21 dagar, räknat från tidpunkten då säljaren bekräftade ordern, och är endast tillgänglig för inloggade kunder. Kund som saknar konto kan skapa ett konto i efterhand för att få tillgång till ångringsfunktionen i en befintlig order.

I vissa fall har kunden, utöver Bokbörsens särskilda ångerrätt, lagstadgat köpskydd och ångerrätt som inte omfattas av villkoren för "öppet köp 21 dagar". I den mån sådant köpskydd och ångerrätt föreligger administreras det direkt mellan kund och säljare utan Bokbörsens medverkan. Detta gäller bl.a. privatkunders rätt att ångra köp enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, samt privatkunders reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Det åligger säljaren att aktivt medverka till att kundens rättigheter i samband med ångringar och reklamationer tillgodoses. Mottagna returer av ångrade artiklar ska snarast bekräftas i säljarens ordergränssnitt. Eventuell återbetalning till kunden ska göras senast tre vardagar efter mottagen returförsändelse.

Om en ångring som registrerats med ångringsfunktionen avser en order som tidigare fakturerats, skapas automatiskt en kreditfaktura i och med att säljaren bekräftar mottagen retur. Kunden och säljaren får tillgång till kreditfakturan i sina respektive ordergränssnitt.


Utebliven leverans

Efter sju vardagar (14 vardagar för utrikes leveranser), räknat från fakturering eller förskottsbetalning, kan kunden registrera ordern som en "utebliven leverans".  Den statistik som ligger till grund för säljarens betyg kommer därmed att belastas negativt, och en påminnelse skickas till säljaren. Om säljaren ändå inte levererar kontaktar Bokbörsen säljaren. Säljare som inte levererar förskottsbetald order eller återbetalar förskottet stängs av från Bokbörsen.


Ansvar

Bokbörsen garanterar inte obruten eller felfri tillgång till tjänsten.

I den mån lagen medger friskriver vi oss från ansvar för dataförlust och annan skada som kan uppstå i samband med verksamheten.


Överlåtelse

Om Bokbörsen AB förvärvas av, eller går samman med, något annat företag har vi rätt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till detta företag. Vid eventuell överlåtelse kommer vi att via sajten informera om vem som övertar rättigheter och skyldigheter efter överlåtelsen. Användare har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor.