Your country and preferred language.

Select your country Select language

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen.

Menu
Sökalternativ
Stäng

Välkommen till Sveriges största bokhandel

Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren.

 • Handla mot faktura och öppet köp i 21 dagar
 • Oavsett vikt och antal artiklar handlar du till enhetsfrakt från samma säljare i samma kundvagn

Övrigt tryckt och skrivet

Sökträffar 1-30 av 11187 Spara sökningen som en Bevakning  
Visa endast

 • Kvalitet från behov till användning

  Kvalitet från behov till användning

  Övrigt tryckt och skrivet. Lund : Studentlitteratur. 1995. 540 sidor.

  Mer om ISBN 9789144334127

  Nära nyskick. Namnad. Inga anteckningar eller understrykningar.

  Säljare: Överliggaren

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish
 • [1748] Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Gäldbunden fast Egendom, som igenom offenteligit utrop försäljes. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 17. Febr. 1748.

  [1748] Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angåe...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. Registernummer läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1749] Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Til hämmande af hwarjehanda med Ungdomen öfwade bedrägerier. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 7. Junii 1749.

  [1749] Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Til h...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 8 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1750] Kongl. Maj:ts Förklaring, öfwer Åttonde §. uti Förordningen af then 16. Maji 1732, om theras straff, hwilka på Cronans Skeppswarf wid Amiralitetet snatta och stiäla något, som Amiralitetet, eller Flottan tilhörer. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren d. 2 Novemb. 1750.

  [1750] Kongl. Maj:ts Förklaring, öfwer Åttond...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Hyggligt skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1751] Kongl. maj:ts Öpne Bref och Påbud Til Samtelige Riksens Ständer, Angående En Allmän Riksdag Til then 16. Septembris uti innewarande År. Gifwit Stockholm i Råd-cammaren then 14. junii 1751.

  [1751] Kongl. maj:ts Öpne Bref och Påbud Til...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 8 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1752] Kongl. Maj:ts och Riksens Amiralitets Collegii Publication angående Enrolleringens Förmon af Sjömans-Hus afgiften och Förhyrings penningarnes erläggande. Carlscrona then 24 December 1752.

  [1752] Kongl. Maj:ts och Riksens Amiralitets...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl.Amiralitetets Boktryckaren Joan Winqwist. 4 sidor. Tagen ur band. --- Reg läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1752] Kongl. maj:ts nådige förordning och kundgjörelse, angående thet här i riket hit tils brukade calendarii ändring. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 24 febr. 1752.

  [1752] Kongl. maj:ts nådige förordning och ku...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Hyggligt skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Om övergån läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1753] Kongl. Maj:ts Ytterligare nådige Förordning, Angående Straffets skärpande för them, som öfwa Lurendrägerier. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 6 December 1753.

  [1753] Kongl. Maj:ts Ytterligare nådige Föror...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Hyggligt skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernu läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1756] Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Straffets skärpande för then, som upsåteligen gjör wåldswärkan på Trollhätte Sluss-byggnad. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 1 Martii 1756.

  [1756] Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angåe...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Hyggligt skick. [Format: 15 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1757] Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Grufwors utmål och hwad mera, som til Bergwerks drift och wård hörer. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 6. December 1757.

  [1757] Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angåe...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Hyggligt skick. [Format: 15,5 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 15 sidor (+ blank baksida). Tagen ur band. --- läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1758] Kongl. maj:ts nådige Kundgiörelse, Angående The utelöpande Trettio Sex och Tiugu Fyra Daler Kopparmynts Banco-Transport Sedlars indragning och förwäxlande emot större Banco-Transport Sedlar, samt Nio och Sex Daler Kopparmynts Sedlar. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 13. junii 1758.

  [1758] Kongl. maj:ts nådige Kundgiörelse, Ang...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Hyggligt skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1758] Kongl Maj:ts och Riksens Krigs-Collegii Kungörelse, hwad förmoner the skola njuta, som godwilligt angifwa sig til Artillerie-Kuskar och Trossdrängar wid the til Pomern commenderade Cavallerie och Infanterie Regimenterne. Gifwen Stockholm then 12 Maji 1758.

  [1758] Kongl Maj:ts och Riksens Krigs-Collegi...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 15,5 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer elle läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1759] Kongl. Maj:ts Förnyade Nådige Pardons-Placat för Afwikit och förrymt Manskap ifrån Regementerne och Amiralitetet. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 9 Martii 1759.

  [1759] Kongl. Maj:ts Förnyade Nådige Pardons-...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1761] Kongl. Maj:ts nådige förordning, angående straff för the coopvaerdie-sjömän, hwilke, efter antagen tienst uppå något skepp, therifrån utomlands bortrymma; men, efter tagen flyckt, gripne och i riket åter införde warda. Gifwn Stockholm i råd-Cammaren then 26. novembr. 1761.

  [1761] Kongl. Maj:ts nådige förordning, angåe...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 15 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernu läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1762] Kongl. maj:ts nådige förordning, emot adelig skölds eller öpen hjelms brukande af ofrälse män. Gifwen Stockholm i råd-cammaren then 10 aug. 1762.

  [1762] Kongl. maj:ts nådige förordning, emot...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20,5 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer elle läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1763] Kongl. Maj:ts Placat Om Fyra Allmänna, Solenne Tacksägelse- Faste- Bot- och Böne-Dagar, Som Öfwer hela Sweriges Rike, Stor-Furstendömet Finland och alle Sweriges Crono tilhörige och underliggande Furstendömer, Land- och Herrskaper högtideligen hållas och begås skola uti innewarande År 1763. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 7. Febr. 1763.

  [1763] Kongl. Maj:ts Placat Om Fyra Allmänna,...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Hyggligt skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 8 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1763] Kongl. Maj:ts förnyade nådige pardons placat för afwikit och förrymt manskap ifrån regementerne och amiralitetet, med mera. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 4. februarii 1763.

  [1763] Kongl. Maj:ts förnyade nådige pardons...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Hyggligt skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1765] Kongl. Maj:ts Placat Om Fyra Allmänna, Solenne Tacksägelse- Faste- Bot- och Böne-Dagar, Som Öfwer hela Sweriges Rike, Stor-Furstendömet Finland och alle Sweriges Crono tilhörige och underliggande Furstendömer, Land- och Herrskaper högtideligen hållas och begås skola uti innewarande År 1765. Gifwit Stockholm i Råd-Cammaren then 15 Februarii 1765.

  [1765] Kongl. Maj:ts Placat Om Fyra Allmänna,...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 8 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1765] Kongl. Maj:ts nådige förordning, angående then riksdagsman, som utur riksens ständers deputationer och utskott til sig tager, och icke tidigt återlefwererar riksdagshandlingar och acter. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 21. november 1765.

  [1765] Kongl. Maj:ts nådige förordning, angåe...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1765] Kongl. Maj:ts nådige förordning, angående stora sjö-tullens betalande hädanefter. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 19. junii 1765.

  [1765] Kongl. Maj:ts nådige förordning, angåe...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1765] Kongl. Maj:ts nådiga kundgiörelse, angående innewarande riksdags förlängande. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 22. april 1765.

  [1765] Kongl. Maj:ts nådiga kundgiörelse, ang...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1765] Kongl. Maj:ts nådige kundgiörelse, om angelägenheten at wahrsamt och försigtigt hushålla med spannemålen. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 20. december 1765.

  [1765] Kongl. Maj:ts nådige kundgiörelse, om...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Hyggligt skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1765] Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Collegii kundgörelse angående the för fullgoda fårs underhållande härtills bestådde præmiers uphörande. Gifwn Stockholm then 27 septemb. 1765.

  [1765] Kongl. Maj:ts och Riksens Commerce-Col...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 3 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1765] Kongl. Maj:ts nådiga kundgiörelse, angående åtskillige personer, som flere år warit förlustige af theras borgerlige rättigheter och förmoner, med mera. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 21. augusti 1765.

  [1765] Kongl. Maj:ts nådiga kundgiörelse, ang...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1765] Kongl. Maj:ts nådige kundgiörelse, angående ytterligare termin til genealogiers insändande til riddarhus-directionen öfwer adelige familier. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 25. februarii 1765.

  [1765] Kongl. Maj:ts nådige kundgiörelse, ang...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernummer eller läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1766] Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angående Rymmande för Gäld. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 11. Decembr. 1766.

  [1766] Kongl. Maj:ts Nådige Förordning, Angåe...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16,5 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Register läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1766] Kongl. Maj:ts nådige förklaring, öfwer wisse delar af then til yppighets och öfwerflöds hämmande then 26 junii sistl. utfärdade förordningen. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 11 decemb. 1766.

  [1766] Kongl. Maj:ts nådige förklaring, öfwer...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 17 x 21 cm. Text: Frakturstil.] Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Smått solk läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1766] Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Lots- och Båkpenningars, samt öfrige Skepps umgälders betalande i specie Mynt. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 24 September 1766.

  [1766] Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angåe...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20 cm. Text: Frakturstil.] Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Registernu läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1766] Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådiga Förklaring, Öfwer 5. §. i 17. Cap. Ärfda Balken. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 17. Novemb. 1766.

  [1766] Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådiga Förkl...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 19 x 24 cm. Text: Frakturstil.] Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. --- Notering med namnteckning läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen
 • [1766] Kongl. Maj:ts ytterligare nådige förklaring, angående skatte-köp på augments-hemman. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 9. septembris 1766.

  [1766] Kongl. Maj:ts ytterligare nådige förkl...

  Övrigt tryckt och skrivet.

  Gott skick. [Format: 16 x 20.5 cm. Text: Frakturstil.] Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Stockholm. 4 sidor. Tagen ur band. --- Register läs mer

  Säljare: Askagarden

  Enhetsfrakt till Sweden: 62 SEK Betala med Swish Stöd Bokhjälpen